Príspevky

Prečo by sme mali nadanému dieťaťu venovať "špeciálnu" pozornosť?

Obraz
 Veľa rodičov, známych alebo učiteľov by si mohli klásť zásadnu otázku - ale PREČO?  Prečo to mám riešiť?  Prečo sa mám k nemu správať citlivejšie?  Prečo ho mám viac stimulovať?  Prečo by dieťa malo vedieť, že je nadané? Odpoveď "lebo medveď na štyri je maco" by nám neprešla, obzvlášť u nadaných :) Predstavte si, že máte vysoko vyvinuté myslenie. Nehovoríme o veľkom extréme, ale v istých momentoch jednoducho cítite rozdiel medzi sebou a svojím okolím. Áno, toto sa bežne stáva každému jednému človeku, myslieť si, že sme v istých situáciách výnimoční je dobré a normálne. Avšak, nadaným žiakom sa to stáva omnoho častejšie a intenzívnejšie. Nebaví ho humor rovesníkov. Má iné záujmy. Má vnútorné nutkanie pracovať na veciach s vyšším dobrom. Nevie vypnúť hlavu. Mnoho krát vidí riešenie úplne bežných problémov skôr, než jeho okolie. Možno to miestami znie ako sci-fi, preto si to prirovnáme ku futbalistovi. 👉 Predstavme si, že skvelý futbalista  je v družstve so slabšími a mladšími

Moje dieťa identifikoval psychológ ako nadané. Čo ďalej?

Obraz
Od mala bol šikovný, bystrý, svojský a teraz už viete prečo – psychológ  vám oznámil, že jeho IQ je v pásme veľmi vysokého nadpriemeru - IQ nad 130. Na vyšetrenie tohto typu sa dá dostať na odporúčanie školy alebo na žiadosť rodiča. Aj keď si škola alebo rodič nevšimli nadanie v dieťati a posielajú ho na vyšetrenie z iného dôvodu, častokrát psychológ preverí aj inteligenčný kvocient a prípadné nadanie odhalí. Je viacero možností ako s touto novou informáciou vynaložiť v školskom prostredí. V tomto článku si ich rozpíšeme, poukážeme na ich výhody a povieme si o možnostiach vašich detí.  Na úvod si dovolíme citovať zákon: "Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva." Zákon č.245/2008 Z. z. Povedať alebo nepovedať o tom  v škole? Pokiaľ ste na vyšetrenie ku psychológovi išli na vlastnú žiadosť, škola sa samozrejme o výsledku dozvedieť nemusí. Je na

Intelektovo nadané dieťa. Kto to teda v skratke je?

Čo to teda znamená intelektové nadanie? Dieťa s intelektovým nadaním má mimoriadne vysokú úroveň schopností v celom okruhu oblastí a tým pádom jeho mentálny vek je vyšší ako u jeho rovesníkov. Intelektové nadanie má 3 hlavné znaky: 1. IQ je rovné alebo vyššie ako 130. Ide približne o 3% populácie detí. 2. Tvorivosť a nápaditosť dieťaťa je na vysokej úrovni. 3. Dieťa ma silnú vnútornú motiváciu. Aké znaky mi napovedia, že moje dieťa je nadané? Znaky na rozpoznanie nadaného dieťa sú veľmi individuálne a niekedy je náročné aj pre rodiča ich správne identifikovať. Líšia sa vekom dieťaťa a rovnako aj jeho individualitou. Napíšeme si niekoľko hlavných črtov nadaných detí, avšak aj tie sú individiuálne svojou intenzitou a závisia aj od povahy dieťaťa. Z tohto dôvodu ich nevieme zovšeobecňovať, ale verím, že každý si nájde to svoje. Hlavné znaky: energia - deti sú veľmi často energické a živé, dlhodobá koncentrácia a pozornosť (v oblasti záujmu), veľmi dobrá pamäť, citlivosť - nie len emocioná