Intelektovo nadané dieťa. Kto to teda v skratke je?

Čo to teda znamená intelektové nadanie?
Dieťa s intelektovým nadaním má mimoriadne vysokú úroveň schopností v celom okruhu oblastí a tým pádom jeho mentálny vek je vyšší ako u jeho rovesníkov. Intelektové nadanie má 3 hlavné znaky:
1. IQ je rovné alebo vyššie ako 130. Ide približne o 3% populácie detí.
2. Tvorivosť a nápaditosť dieťaťa je na vysokej úrovni.
3. Dieťa ma silnú vnútornú motiváciu.

Aké znaky mi napovedia, že moje dieťa je nadané?
Znaky na rozpoznanie nadaného dieťa sú veľmi individuálne a niekedy je náročné aj pre rodiča ich správne identifikovať. Líšia sa vekom dieťaťa a rovnako aj jeho individualitou. Napíšeme si niekoľko hlavných črtov nadaných detí, avšak aj tie sú individiuálne svojou intenzitou a závisia aj od povahy dieťaťa. Z tohto dôvodu ich nevieme zovšeobecňovať, ale verím, že každý si nájde to svoje.

Hlavné znaky:
 • energia - deti sú veľmi často energické a živé,
 • dlhodobá koncentrácia a pozornosť (v oblasti záujmu),
 • veľmi dobrá pamäť,
 • citlivosť - nie len emocionálna, ale napríklad aj zmyslová,
 • vysoká schopnosť fantázie a predstavivosti,
 • vysoká emocionálna inteligencia,
 • divergentné myslenie,
 • v predškolskom veku to môže byť skoršie čítanie, písanie, narábanie s matematickými operáciami,
 • často krát majú nízke sebavedomie, nemajú potrebu sa prezentovať a predbiehať s okolím,
 • primárne veria v dobro, dôveru, ľudskosť - nerozumejú zlu ako takému, sú veľmi morálni a spravodliví,
 • v okruhu jeho záujmov sú vedomosti na veľmi vysokej úrovni,
 • môžu mať problém so socializáciou - málo priateľov,
 • skrz citlivosti sa môže prejavovať zvýšená výbušnosť a impulzivita ako taká,
 • bohatá slovná zásoba,
 • vysoká schopnosť argumentácie,
 • vyhľadávajú logické riešenia a súvislosti,
 • dbajú na presnosť vyjadrovania,
 • tendencia k samostatnosti a zodpovednosti,
 • vyhýbajú sa konfliktom,
 • zvýšená zranitelnosť,
 • mnohokrát nerešpektujú vynútenú autoritu,
 • súťaživosť nie je to, čo ich láka.


Tieto znaky, ich príčiny a prepojitosti spolu mnoho krát súvisia. Postupne si ich budeme prechádzať a vysvetlíme si ich. 

Ako si u dieťaťa potvrdím intelektové nadanie?
Aby sa dieťa mohlo identifikovať ako intelektovo nadané, potrebuje prejsť psychologickými testami, ktoré je možné urobiť v CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Takéto centrum nájdete v každom okrese. V prípade veku vyššieho ako 14 rokov, je možné sa otestovať aj priamo cez organizáciu Mensa Slovensko, kde sa viete rovno stať aj jej členom.
Najbližšie sa dozvieme, čo so školou, ak zistíme, že máme doma nadané dieťa.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Prečo by sme mali nadanému dieťaťu venovať "špeciálnu" pozornosť?

Moje dieťa identifikoval psychológ ako nadané. Čo ďalej?